TEHELŇA 1
Ubytovacie zariadenie s celkovou kapacitou 122 lôžok sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Ubytovňa je technicky riešená ako ubytovňa bunkového systému. Ubytovaciu bunku tvoria 2 alebo 3-lôžkové izby, ktorých príslušenstvom je samostatný sprchovací kút s toaletou a umývadlom. V izbách sú váľandy s úložným priestorom, skrine na šaty, stôl so stoličkami a chladnička. Kuchynky sú umiestnené v
spoločných priestoroch. Ubytovacie zariadenie sa upratuje denne.  Pred ubytovňou je možné parkovať súkromné motorové vozidlá.  
Ceny za ubytovanie:
Počet dní Cena bez DPH Cena s 20% DPH
1 noc 11,00€ 13,20€
od 2 do 7 nocí 8,58€ 10,30€
od 8 do 30 nocí 6,92€ 8,30€
nad 30 nocí 5,67€ 6,80€
Objednávky na ubytovanie:
Tel./fax:
02 647 74 391
0918 973 323
E-mail: tehelna@somo.sk

Spoje MHD:
Autobusy:
20, 28
Nočné autobusové linky: 
N21
K uvedeným cenám sa účtuje daň za ubytovanie vo výške 1,65€ (50,00 Sk) na osobu a deň na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2008, ktorým sa menilo a dopĺňalo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie za prechodné ubytovanie fyzických osôb na území Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2009. Ubytovaný neplatí daň za ubytovanie v prípade nahlásenia prechodného pobytu na príslušnom mestskom úrade.
Ubytovanie v SR I Ubytovanie v ČR I Rezervujte si ubytovanie I O nás I Kontakt
Bratislava I Trnava I Nitra I Levice I Zvolen I Košice
© 2009 SOMO spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Webdesign: Chránená dielňa 4 texel s.r.o.